Kalkulator potrójnej całki

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora potrójnych całek online, aby znaleźć całki potrójne z objaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij kalkulator integralny

Dodaj do zakładek

Dodaj integralny kalkulator do zakładek swojej przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. W przypadku iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z Kalkulatora Potrójnej Całki

1

Krok 1

Wpisz swój problem całkowy w pole wejściowe.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź potrójną całkę”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest potrójna całka

Kalkulator online umożliwia obliczenie całki potrójnej. Całka potrójna jest uogólnieniem pojęcia całki oznaczonej na płaszczyźnie trójwymiarowej. Całki potrójne mają takie same właściwości jak całki podwójne. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku całek potrójnych nie będziemy już mówić o powierzchni, ale o objętości. Obliczenie całki potrójnej sprowadza się do sekwencyjnego obliczenia trzech całek oznaczonych. Wprowadź górną i dolną granicę obszaru całkowania oraz całkę dla całki potrójnej.