Máy tính tích phân kép

Sử dụng Máy tính Tích phân Đôi trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Tích phân Đôi với giải thích từng bước.

Chia sẻ Máy tính Tích phân

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Tích phân vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Tích phân Đôi

1

Bước 1

Nhập vấn đề tích phân của bạn vào trường đầu vào.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm Tích phân kép. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Tích phân kép là gì

Máy tính sẽ giúp bạn tính tích phân kép trực tuyến. Tích phân kép là sự tổng quát hóa khái niệm của một tích phân xác định cho trường hợp hai chiều. Tích phân kép của hàm f (x, y) trên miền D là giới hạn của tổng tích phân lim S (d → 0), nếu nó tồn tại. Theo nghĩa hình học, tích phân kép về mặt số học bằng thể tích của một vật thể hình trụ thẳng đứng được xây dựng trên đế và được giới hạn từ phía trên bởi một phần bề mặt tương ứng.

Để có được lời giải của tích phân kép, bạn cần nhập dữ liệu đầu vào cần thiết vào các ô thích hợp. Nhập giới hạn trên và giới hạn dưới cho khu vực tích hợp và tích hợp. Nếu không có hàm tích phân, hãy nhập 1.