Derivat av integralkalkylatorn

Använd vårt enkla online-derivat av integralkalkylatorn för att hitta derivat av integralen med steg-för-steg-förklaring.

Dela integrerad kalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till integrerad kalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder derivatet av integralkalkylatorn

1

Steg 1

Ange ditt integrerade problem i inmatningsfältet.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta derivat av integralen. Du kan också använda sökningen.

Vad är härledd från integralen

Integral är ett av de viktigaste begreppen i kalkylen. Detta koncept visas när det är nödvändigt att lösa problemet med att hitta området under kurvan, massan av en inhomogen kropp. Integralen hjälper också till att lösa problem som rör återställning av en funktion från dess derivat. Beroende på utrymmet där integranden är inställd kan integralen vara av flera slag - yta, krökt, trippel, dubbel, etc.

Integraler används i fysik, matematik för att bestämma förhållandet mellan kraft och arbete, magnetiskt flöde och EMF, beräkna mängden elektricitet, värme över tid, arean av en krökt trapets, längden på bågen för en platt kurva, etc. Kännedom om integraler gör det också möjligt för dig att beräkna vätskans tryck, vägen som passeras av punkten, hitta masscentrum.