เครื่องคิดเลขอินทิกรัล

ใช้เครื่องคำนวณอินทิกรัลออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาปริพันธ์พร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน คุณสามารถคำนวณปริพันธ์คู่หรือสามเท่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนได้อย่างง่ายดายและฟรี

คำนวณอินทิกรัล คำนวณค่ามัธยฐาน คำนวณพีชคณิต คำนวณขีด จำกัด
แบ่งปันเครื่องคิดเลขอินทิกรัล

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่ม Integral Calculator ลงในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณอินทิกรัล

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนปัญหาที่สำคัญของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกค้นหาอินทิกรัล คุณยังสามารถใช้การค้นหา

อินทิกรัลในคณิตศาสตร์คืออะไร

อินทิกรัลเป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อแก้ปัญหาในการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งระยะทางที่เคลื่อนที่ด้วยการเคลื่อนที่ที่ไม่สม่ำเสมอมวลของร่างกายที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งที่คล้ายกันตลอดจนปัญหาในการฟื้นฟู ฟังก์ชันจากอนุพันธ์ (ปริพันธ์ไม่แน่นอน)


อินทิกรัลแบบง่ายสามารถแสดงเป็นแอนะล็อกของผลรวมสำหรับจำนวนนับที่ไม่สิ้นสุดของเงื่อนไขที่ไม่สิ้นสุด อินทิกรัลอาจเป็น - สองเท่าสามเท่าโค้งพื้นผิวและอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่กำหนดอินทิกรัลทำไมคุณอาจต้องคำนวณอินทิกรัล

นักวิทยาศาสตร์พยายามแสดงปรากฏการณ์ทางกายภาพทั้งหมดในรูปแบบของสูตรทางคณิตศาสตร์ ทันทีที่เรามีสูตรคุณก็สามารถนับอะไรก็ได้ และอินทิกรัลเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักสำหรับการทำงานกับฟังก์ชัน

ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสูตรวงกลมเราสามารถใช้อินทิกรัลเพื่อคำนวณพื้นที่ได้ หากเรามีสูตรของลูกบอลเราก็สามารถคำนวณปริมาตรของมันได้ พวกเขาพบพลังงานงานความกดดันมวลประจุไฟฟ้าและปริมาณอื่น ๆ อีกมากมายผ่านการรวมเข้าด้วยกัน